Instruktionsmanual

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SKIVOR TILL FASAD OCH GRUND

FÖRVARING OCH TRANSPORT AV SKIVOR

När skivorna transporteras och förvaras ska de skyddas från att bli blöta, smutsiga, klämmas och repas. Se till att ventilationen är tillräcklig om skivorna täcks med vattenavstötande material. Det finns ett skyddande lager mellan varje Colore-skiva som skyddar dem från skador.

Denna film måste ligga kvar mellan skivorna tills de monteras.

BEHANDLING AV SKIVORNA

TEMPSI-skivor kan skäras med hjälp av en cirkelsåg vars eggar har en beläggning av hårdmetallGranito-skivor ska skäras från baksidan för att inte skada framsidan. Colore-skivor ska skäras från den färgade sidan. Dammet som bildas när har skurits till ska genast avlägsnas med en dammsugare under sågningen. Efter att de har skurits ska kanterna putsas med sandpapper och målas med två lager färg.

Hål ska borras på den yttre sidan. Vid borrning bör en träbit placeras under skivan. Hålens mått definieras i tabellen.

UNDERHÅLL AV SKIVORNA

TEMPSI-skivor kräver minimalt med underhåll för att behålla sin funktion. Visst underhåll krävs dock för att behålla skivornas fina utseende.

Skivornas fogar, beslag och ventilationsöppningar ska kontrolleras årligen. Smuts och damm kan tvättas bort med vatten och TEMPSI fasadtvätt. Om högtryckstvätt används, ska det ske från minst 1 m avstånd från väggen för att inte skada skivorna. Innan tvätt, prova den metod du tänker använda dig av på en mindre synlig del av väggen.

  • Yttervägg
  • Reglar
  • Isolering
  • Ventilerad läkt
  • Vindbarriär
  • Fogtejp till EPDM
  • TEMPSI-skiva
  • TEMPSI fasadtvätt
MONTERING AV SKIVORNA

De största måtten på fasadskivor från TEMPSI är 1 250 x 3 350 mm. De minsta måtten är 300 x 300 mm.

Skivorna ska monteras och sättas fast på så sätt att det finns tillräckligt utrymme för deformationer på grund av fukt och temperaturändringar. Fästmetoderna får inte heller skada grunden, andra skivor, fästmaterial och/eller konstruktionen. Därför ska man vid montering av skivor från TEMPSI säkerställa att skivorna inte överskrider det maximala ramavståndet (a) och det maximala skruvavståndet (b). Båda dessa mått beror på skivornas tjocklek.  Kontrollera även att fogstorlek och skruvhålsstorlek inte understiger tillåtna mått samt att avståndet mellan skruven och skivans kant är korrekt.

Fogtejpen ska fästas ordentligt till ventilationsskivan för att förhindra att det kommer in fukt i konstruktionen samt för att ventilationen ska bli jämn. Skruvarna måste vara av rostfritt stål.

När TEMPSI-skivorna monteras ska skruvhål (eller annan fästanordning) borras först.

När TEMPSI-skivorna monteras, fäst dem först vid en eller två punkter så nära mitten som möjligt. Sedan kan skivorna fästas vid resterande punkter, helst medurs.

Mer detaljerad information hittar du i Installationsmanualen.

Kontakta vid behov en teknisk konsult från TEMPSI före montering genom att ringa +372 526 1258.

Fästanordningar som tillåter rörlighet

Fästpunkt

Se tabellen

Öppningens diameter är 1,5 gånger så stor som skruvens diameter

Skivans tjocklek (mm) Max. ramavstånd (mm) Max. skruvavstånd (mm) Avstånd från skruv till skivans kant (mm) Min. storlek på fog (mm) Min. storlek på skruvhål
Skivans största mått Skivans största mått
a b c1 c2 <1 600 mm >1 600 mm <1 600 mm >1 600 mm
8 420 400 30…50 70…100 5 10 8 10
10 500 550
12 625 550
14 625 550
16 700 550

KRIMELTE TEMPSI OÜ

Suur-Paala 6, 13619 Tallinn, Estland

Telefon: +372 654 2132

info@tempsi.com

KRIMELTE TEMPSI OÜ ÄR EN DEL AV THE WOLF GROUP.

Kontakta oss nu för att få offert

Husmalning

Kontakt

+46706417170
info@husmalning.se
Västerås Trefasgatan 1, 721 30 Västerås

© 2014-2022 KR Måleri & Tjänster AB. Org nr: 559322-4859 Kontakt: +46706417170 Husmålning Web: Veebilahendus.ee